ผลกระทบเฉียบพลันสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การได้รับควันไฟป่าอย่างรวดเร็วสามารถส่งผลต่อสุขภาพที่เป็นอันตรายได้อย่างไร การค้นพบครั้งนี้มีความเหมาะสมในช่วงเวลาที่มีการระบาดใหญ่ของ COVID-19 เนื่องจากมลพิษทางอากาศจากควันไฟป่าสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วยฤดูไฟป่าใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วตอกย้ำความจำเป็น

ในการดำเนินการด้านสาธารณสุขอย่างรวดเร็วเพื่อจำกัด การสัมผัสกับควันไฟป่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ควันไฟป่าเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ COVID-19 ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนที่ร้ายแรงในปีก่อนคริสตกาล ทุกคนที่มีโรคหัวใจและปอดและโรคเบาหวานที่มีอยู่แล้วมีความเสี่ยงเป็นพิเศษโดยเฉพาะและควรพิจารณาซื้อเครื่องฟอกอากาศและมั่นใจได้ว่าพวกเขามียาเพียงพอที่บ้าน